Marathitarka.com

महिलांच्या चेहऱ्याचे हे भाग चारित्र्य आणि स्वभाव सांगतात ! तर घ्या मग जाणून…

महिलांच्या चेहऱ्याचे हे भाग चारित्र्य आणि स्वभाव सांगतात ! तर घ्या मग जाणून…

तुम्हाला माहित आहे का महिलांचे ओठ, भुवया आणि हनुवटी त्यांचे स्वभाव आणि व्यक्तिमत्व प्रकट करतात. तुम्हाला हे विचित्र वाटेल पण हे खरे आहे की एखाद्या महिलेचा चेहरा बघून तिचा मादक स्वभाव ओळखता येतो. त्याचे चरित्र कसे आहे आणि तो त्याच्या जीवन साथीदाराशी कसा संबंध ठेवेल, चला जाणून घेऊया महिलांविषयी काही रंजक गोष्टी …

ओठ : स्त्रियांच्या ओठांकडे पाहून त्यांच्या स्वभावाबद्दल आणि व्यक्तिमत्त्वाबद्दल जाणून घेता येते. जर स्त्रीचे ओठ लाल, पातळ, गुळगुळीत, डहाळ्या चांगल्या स्थितीत असतील तर अशा ओठस्त्रिया स्वभावाने से’ क्सी असतात आणि पतीचे प्रेम मिळवतात आणि त्यांचे वैवाहिक जीवन सुखी असते.

जर खालचा ओठ कोरडा, लांब आणि पातळ असेल तर ते रोगाचे लक्षण मानले जाते. अशा स्त्रिया खूप भाग्यवान आणि श्रीमंत असतात. जाड, रुंद आणि जड ओठ असलेल्या महिलांना स्त्री चारित्र्याचे मानले जात नाही. जर खालचा ओठ जाड आणि काळा असेल तर अशी स्त्री तिच्या पतीला गमावू शकते.

डिंपल असलेल्या महिला :

जर एखाद्या स्त्रीच्या हनुवटीमध्ये डिंपल असेल तर ती आनंदी, आनंदी जीवन साथीदार आहे.ती निष्ठावान आणि दयाळू स्वभावाची मानली जाते. गोल, मऊ आणि वक्र हनुवटी हे नशीबाचे लक्षण मानले जाते जर एखाद्या महिलेची हनुवटी जड, जाड, गोल असेल तर अशा स्त्रिया रागावतात आणि घाईघाईने निर्णय घेतात आणि त्यांना आयुष्यात समस्यांनाही सामोरे जावे लागते. लांब हनुवटी असलेल्या स्त्रिया पटकन ऐहिक सुखांकडे आकर्षित होतात, त्यांना चारित्र्यहीन मानले जाते.

कमानदार भुवया असलेल्या महिला :

जेव्हा भुवया धनुष्यासारख्या असतात आणि केस व्यवस्थित आणि मऊ असतात तेव्हा या स्त्रिया सुंदर असतातचारित्र्य मानले जाते. दुसरीकडे, सरळ लांब आणि जाड आणि मध्यभागी तुटलेल्या भुवया असणे चांगले मानले जात नाही. नाकाच्या वर भुवया भेटणे हे विधवापणाचे लक्षण आहे. या स्त्रिया वाईट आणि कपटी आहेत. वक्र, काळ्या मऊ आणि पापण्यांच्या वर किंचित जाड भुवया असणाऱ्या महिला भाग्यवान असतात.

Team Marathi Tarka