जसेजसे वय वाढत जाते, तसे सं: बं: ध ठेवण्यात कमी रस का घेतात स्त्रिया… कारण जाणून व्हाल थक्क

जसेजसे वय वाढत जाते, तसे सं: बं: ध ठेवण्यात कमी रस का घेतात स्त्रिया… कारण जाणून व्हाल थक्क

बऱ्याच वेळा असे पाहिले गेले आहे की एखादी स्त्री जसजशी मोठी होत जाते तसतसे तिचा तिच्या शा: री: रि: क सं: बं: धा: त: ही रस कमी होऊ लागतो. यासाठी भा:गीदा:र नसणे, वि:ध:वा होणे, जोडीदाराची त:ब्येत ख:राब असणे अशी अनेक कारणे आहेत.

‘मेनो:पॉजः द जर्नल ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन मेनो:पॉज सोसायटी’ मध्ये प्रकाशित केलेल्या अभ्यासानुसार, नियमित शा: रीरि: क सं: बंध ठेवणाऱ्या स्त्रियांची वयानुसार रुची कमी होत जाते आणि र: जो निवृत्तीनंतर लैं: गि: क सु: ख भो: गणा:;र्‍या स्त्रियांची आवड कमी होते. र: जो निवृत्तीनंतरच्या स्त्रि: यांम: धील सं: बं: ध, आरोग्य आणि मानसशास्त्रीय घटकांमधील आ: त्मीय: तेवर लैं: गि: क जवळीक कशी परिणाम करते याकडे या अभ्यासाचे परीक्षण केले गेले.

नॉर्थ अमेरिकन मेनो: पॉज सोसायटीच्या वैद्यकीय संचालक स्टेफनी फुबियान म्हणाल्या की, वयात स्त्रियांमध्ये लैं: गि: क आरोग्याची आव्हाने सामान्य आहेत आणि महिलांच्या लैं: गि: क क्रिया आणि समा: धाना:मध्ये भागी: दार देखील यात एक प्रमुख घटक आहेत. फ्यूबियन पुढे म्हणाले की र: जो: निवृत्तीच्या समस्यांव्यतिरिक्त शरी: राच्या अंतर्गत भागामध्ये को: रडेप: णा आणि शारीरिक सं: बंधा दरम्यान वे: द: ना यासारख्या लैं: गि: क क्रिया परिणाम करणारे घटक म्हणून देखील ओळखले गेले आहेत.

प्रभावी वैद्यकीय सुविधांची उपलब्धता असूनही, केवळ काही स्त्रियाच त्यांच्याशी संबंधित उपचार घेत आहेत. र: जो: निवृत्ती दरम्यान आणि नंतर स्त्रिया लैं: गि: क संबं: धात कशी आणि का रस गमावतात याचा अभ्यास संशोधकांनी केला. अभ्यासासाठी, शरीराच्या तापमानात अचानक वाढ, झोपेची कमतरता, अंतर्गत शरीर अशा अनेक जैविक घटकांवर संशोधन केले गेले. त्या भागामध्ये कोरडेपणा आणि सं: बं: धा दरम्यान वे: द: ना.

तथापि, रजोनिवृत्तीनंतर सामान्यत: विविध मानसिक-बदलांबद्दल जे काही माहिती नाही. यामध्ये शरीराची रचना, आत्मविश्वास आणि ज्ञात इष्टता, ताणतणाव, मनःस्थिती बदलणे आणि नातेसंबंधांबद्दल अधिक जाणीव असणे समाविष्ट आहे.

ब्रिटनच्या ओवेरीयन क: र्क: रो: गा: च्या चाचणीमध्ये र: जो: निवृत्तीनंतरच्या महिलांमध्ये चाचणीत सामील झालेल्या डेटाचा समावेश आहे आणि निष्कर्षांनुसार असे दिसून येते की वार्षिक तपासणी सुरू होण्यापूर्वी सर्व महिलांपैकी निम्म्या स्त्रिया क: र्क: रो: गा: चा धो: का दर्शवितात. स: बं: धा: मध्ये फक्त महिलाच सक्रीय होत्या. कालांतराने या महिलांची शा: रीरि: क क्रि: याशी: लता कमी होताना दिसून आली.

Team Marathi Tarka