शारीरिक संबंधादरम्यान मुली का रडतात ? घ्या जाणून कारण….

शारीरिक संबंधादरम्यान मुली का रडतात ? घ्या जाणून कारण….

शारीरिक संबंधादरम्यान स्त्रिया का रडतात आणि त्यातून सुटका करून सं’ भो’ गा’ चा आनंद कसा घेता येतो ? सं’ भो’ गा’ च्या वेळी वेदनांना वैद्यकीय भाषेत डिसपेरुनिया म्हणतात. ही अशी वेदना आहे की जर ती एकदा झाली तर ती पुन्हा पुन्हा होऊ शकते आणि या वेदनेचा परिणाम स्त्री आणि पुरुषांच्या नात्यावर खूप वाईट होतो.

जेव्हा स्त्रिया पहिल्यांदा शारीरिक संबंध ठेवतात तेव्हा स्त्रियांच्या वेदनांचे मुख्य कारण म्हणजे योनी खूप घट्ट असते. विशेषत: असे घडते जेव्हा स्नायू ताणले जातात आणि ते सूजतात. या परिस्थितीत स्त्रियांना जास्त त्रास होतो.

पण हे त्या स्त्रियांच्या बाबतीत घडते ज्यांच्या मनात से’ क्स’ बद्दल विचित्र भ्रम असतात. अशा महिला सं’ भो’ ग करताना पुरुषांना सहकार्यही करत नाहीत. या कारणामुळे योनीचे स्नायू आकुंचन पावतात आणि तीव्र वेदना होतात. पण ही वेदना कमी होऊ शकते.

काही वेगवेगळी पध्दत वापरल्याने पहिल्यांदा संबंधादरम्यान वेदना कमी होऊ शकतात. तसेच, जर तुम्ही मनात भीती आणि गोंधळ न आणता आनंद घेण्याच्या इच्छेने शारीरिक संबंध ठेवले तर ती तुमच्यासाठी खरोखर चांगली भावना असू शकते.

Team Marathi Tarka