सासूचे जावयासोबत सं’ बं’ ध, पण नंतर झाले असे ऐकून उडेल थ’ रका प…

सासूचे जावयासोबत सं’ बं’ ध, पण नंतर झाले असे ऐकून उडेल थ’ रका प…

मध्य प्रदेशातील अशोकनगर जिल्ह्यात एका महिलेने तिच्या चार न’- रा’- ध’- मां’- नी तिच्यावर अ’- ति’- प्र’- सं’- ग केल्याचा आ’- रो’- प केला आहे. चार आ’- रो’- पीं’- ना पोलिसांनी अ’- ट’- क केली होती, मात्र त्यांनी डी’ एन’- ए चाचणी ची मागणी केली होती.

महिलेने आपले अ’- वै’- ध’- सं’- बं’- ध लपवण्यासाठी चौघांवरही खो’- टे आ’- रो’- प केल्याचे उघड झाले आहे. त्यांनी जावयासह खो’- टे पु’- रा’- वे सादर केले. या घटनेच् या सात वर्षांनंतर महिला आणि तिच्या जावयाला 10 वर्षांची शि’- क्षा सुना’- वण्यात आली आहे. खो’- टा आ’- रो’- प करणाऱ्या 46 वर्षीय महिलेच्या पतीचे 2011 मध्ये नि’- ध’- न झाले होते.

2014 मध्ये, त्याने आपल्या शेजारी राहणाऱ्या चार लोकांवर अ’- ति’- प्र’- सं’- ग केल्याचा आ’- रो’- प केला होता. कारण ते महिला आणि तिच्या जावयाशी अनेकदा भां’- ड’- त होते. पोलि’- सांनी चौघांना अ’- ट’- क केली, परंतु त्यांनी तपासकर्त्यांना डी’- एन’- ए चाचणी करण्याचा आ’- ग्रह धरला.

महिलेचे जावया सोबत वै’; द्य’- कीय तपासणीत सं’- बं’- ध असल्याची पु’- ष्टी झाली, मात्र आ’- रो’- पी’- ची डी’- एन’- ए चाचणी महिलेच्या न’- मुन्या’- शी जुळली नाही. या अह’- वाला’- त महिला आणि तिचा जावई यांच्यात सं’- बं’- ध असल्याचे समोर आले आहे.

यानंतर पोलि’- सांनी जावई गोपाल रजक याला ता’- ब्या’- त घेऊन चौकशी केली असता त्याने महिले सोबत प्रे’-म’- सं’- बं’- ध असल्याची क’- बुली दिली. त’- पा’; स पोलीस अधिकारी व्हीपी सिंह यांनी सांगितले की, महिला आणि तिच्या जावयाने शेजाऱ्यांना ध’- डा शिकविण्यासाठी खो’- ट्या प्रकरणात अ’- ड’- क’- व’- ण्या’- चा प्रयत्न केला होता.

त’- पा’- सा दरम्यान, अनेक सा’- क्षी’- दा’- रां’- नी पोलिसांना सांगितले की घटना घडली त्यावेळी चार आ’- रो’- पी एकत्र उपस्थित नव्हते. मात्र पोलिसांनी डी ‘-एन ‘-ए चाचणीचा अ’- हवा’- ल येईपर्यंत वाट पाहिली. अ’- हवा’; ल आल्यानंतर महिलेने का’- य’- द्या’- चा गै’- र वापर करून त’- पा’- स वळविण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाले.

गुरुवारी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारी वकील जफर कुरेशी यांनी सांगितले की हे प्रकरण अ’- त्यं’- त गं’- भी’- र आहे.

Team Marathi Tarka

Related articles