पुरुष महिलांना खोटे का बोलतात ? जाणून घ्या कारणे…

पुरुष महिलांना खोटे का बोलतात ? जाणून घ्या कारणे…

पुरुष खोटे बोलण्याची अनेक कारणे असू शकतात. पुरुषांची लबाडी पकडण्यात महिलांना बऱ्याच अडचण येतात. त्यांच्या मनात काय चालले आहे ते फक्त तेच सांगू शकतात. ते कधी खोटे बोलतात आणि सत्य कधी आहे हे जाणून घेणे आपल्यासाठी फार कठीण आहे. पुरुषांच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये काहीतरी खोट लपलेल असतच.तर घ्या मग जाणून…

भूतकाळ लपवतात : पुरुष बर्‍याचदा भूतकाळातील गोष्टी लपवतात आणि त्यांना आवडत नसलेल्या व्यक्तीला त्यांच्या भूतकाळाबद्दल डोकावण्याची इच्छा नसते. पुरुषांना वाटते की इतर मुली त्यांच्या भूतकाळाच्या आधारे त्यांचा न्याय करू शकतात. यामुळे बर्‍याचदा पुरुष खोटे बोलतात. त्यांनी कदाचित आपल्या भूतकाळात चूक केली असेल किंवा एखादी वाईट स्मृती लपवायची असेल.

वाईट होऊ इच्छित नाही : या जगात असे कोणीही नाही की ज्याला इतरांच्या दृष्टीने वाईट दिसण्याची इच्छा असते. पुरुषांसमोर पुरुष वाईट असू नये पाहिजे इतरांना प्रभावित करण्यासाठी, ते काही गोष्टींबद्दल खोटे बोलतात जेणेकरुन लोक त्यांच्याबद्दल सर्व काही चांगले विचारतील.

अंतर ठेवणे : काही पुरुष दुसर्‍या व्यक्तीपासून आपले दूर राखण्यासाठी खोटे बोलतात. हे असे होऊ शकते कारण त्यांना स्वतःमध्ये आणि आपल्यामध्ये एक रेषा काढायची आहे. कदाचित ते आपल्या भूतकाळाचा काही भाग आपल्यापासून लपवत असतील आणि आपण त्यांना त्या घटनेशी संबंधित काही प्रश्न विचारावे अशी त्यांची इच्छा नसते.अगदी आपला भूतकाळ लपविण्यासाठी ते खोटे बोलून आपल्यापासून दूर जाऊ शकतात.

तुमची परीक्षा : काही पुरुष स्त्रियांची परीक्षा घेण्यासाठी खोटे बोलतात.ते आपले मन जाणून घेण्यासाठी काहीपण बोलतात आणि त्या परिस्थितीत आपण काय प्रतिक्रिया देतात ते पाहतात. जर कोणी आपल्याशी खोटे बोलत असेल तर त्या बाबतीत आपली प्रतिक्रिया जाणून घेण्यास पुरुष फार उत्सुक असतो.

खोटे बोलणे काही मोठी गोष्ट नाही : बरेच पुरुष असा विचार करतात की खोटे बोलणे काही मोठे काम नाही आणि आजकाल प्रत्येकजण खोटे बोलत आहेत.काही पुरुषांना खोटे बोलयला मजा येते आणि तेच त्यांचे काम असते. काही पुरुष आपली प्रतिक्रिया जाणून खोटे बोलतात आणि काही लोक गंमतीसाठी खोटे बोलतात.

राज्य करण्याचा आग्रह : पुरुषांना राज्य करण्यास मजा येते आणि ते मिळवण्यासाठी ते कोणत्याही प्रमाणात खोटे बोलू शकतात. कोणत्याही व्यक्तीवर किंवा वस्तूवर आपले नियंत्रण गमावण्याच्या भीतीनेही ते खोटे बोलतात. त्यांच्याबद्दल एक विशिष्ट गोष्ट खोटी असू शकते, ज्यावर स्त्रिया बर्‍याचदा अडकतात.

लवकर विश्वास ठेवत नाही : पुरुष एखाद्या स्त्रीवर सहज विश्वास ठेवू शकत नाहीत. त्यांचा खरा स्वभाव लपवण्यासाठी ते खोटे बोलतात. जेव्हा ते तुमच्यावर चांगल्या प्रकारे बोलतील आणि ते तुमच्यावर विश्वास ठेवत असतील तर ते खोटे न बोलता खरे बोलण्यास सुरूवात करतील. महिलांशी खोटे बोलण्याचे सर्वात मोठे कारण विश्वास आहे.

Team Marathi Tarka