अशा मुलांच्या लवकरच प्रेमात पडतात मुली ! संशोधनातून आले समोर….

अशा मुलांच्या लवकरच प्रेमात पडतात मुली ! संशोधनातून आले समोर….

मुले सहसा तक्रार करतात की त्यांच्यासाठी मुलींच्या आवडीनिवडी जाणून घेणे खूप अवघड आहे. मुले मुलींना प्रभावित करू शकतील अशाप्रकारे प्रयत्न करतात. ठीक आहे आता तुम्हाला त्रास होणार नाही कारण शेवटी मुलींना मुलांची गरज असते. हे वास्तविक, एका संशोधनात हे उघड झाले आहे.

अभ्यासानुसार, मुलींना पहिल्या ,नजरेत आकर्षक मुले आवडतात, परंतु त्यांच्या माता आकर्षक मुलांपेक्षा जास्त काम करणाऱ्या मुलांचा शोध घेतात. संशोधनात इतर कोणत्या गोष्टी बाहेर आल्या. मुली शारीरिक तंदुरुस्त आणि हुशार पुरुष अधिक पसंत केले जातात. मुली या प्रकरणात कोणाचेही ऐकत नाहीत. कधीकधी, त्यांना त्यांच्या आईने आवडलेली मुले आवडत नाहीत, कारण ते इतके आकर्षक नसतात.

दुसरीकडे, मुलींच्या मातांना आकर्षक मुलांपेक्षा काम करणारी मुले जास्त आवडतात.मुलीच्या पालकांना मैत्रीपूर्ण आणि बुद्धिमान मुले जास्त आवडतात कारण त्यांना वाटते की शारीरिक जीवन जगण्यासाठी पुरेसे नाही. चांगल्या नोकरीचे मुले मुलींना अधिक आवडतात असे संशोधनातून समोर आले आहे.

Team Marathi Tarka