जास्त प्रमाणात मुलं जाड्या मुलींकडे आकर्षित का होतात?जाणून घ्या…

जास्त प्रमाणात मुलं जाड्या मुलींकडे आकर्षित का होतात?जाणून घ्या…

जाड्या म्हणजे शरिराने सुटलेल्या , ओबडधोबड अशा मुलींकडे सहसा कोणीच आकर्षित होत नाहीत. तसेच सुकडया असलेल्या मुलींकडे सुद्धा मुले संबंध जोडायला तयार नसतात.जाडी म्हणजे , कपड्यातुन सुद्धा छातीवरचे मांसल गोलाकार उंचवटे ठळक दिसले पाहिजेत, चालताना त्यांची कपड्या आतील सळसळ जाणवली पाहिजे.

मांड्या फुगीर, कमर प्रमाणात कुल्ल्यांचा भाग कितीही झाकला तरी दोन अलग विभागात विभागलेला अशी जाडी मुलगी सगळ्यात उजवी असून आकर्षित करत असते.मुले वयात आल्यावर भिन्न लिंगाबददल आकर्षण निर्माण झाल्याशिवाय रहात नाहीत. कुठेतरी मासिकात , फोटोत, नेटवर मुलीच्या शरिराचे दर्शन झालेले असते.

प्रत्यक्षात ते शरीर जाड्या मुलीतच बघायला मिळते , ती चालताना , बोलताना , हसताना , खेळाडू असेल तर खेळताना मनसोक्त आनंद घेता येतो. वासना चाळविली जाते. स्वप्नांचे मनोरे रचले जातात.गुलाबाचे फूल, कमळाचे फुल , सुर्य फुल इतर फुलांपेक्षा अधीक सुंदर अधिक काळ टिकते सुद्धा म्हणून बघायला सगळ्यांनाच आवडते.

Team Marathi Tarka