Marathitarka.com

प्रेमी युगुलांना जंगलात पाहून तरुणांची बदलली नियत, चौघांनी प्रेमी युगुला सोबत केले असे…

प्रेमी युगुलांना जंगलात पाहून तरुणांची बदलली नियत, चौघांनी प्रेमी युगुला सोबत केले असे…

प्रियकराला झा’- डा’- ला बां’- धू’- न प्रेयसीचे अ’:- प’:- ह’:- र”:- ण केल्याची ख’- ळ’- ब’- ळ ज’- न’- क घ’- ट’- ना समोर आली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी 4 पैकी 3 सं’- श’- यि’- तां’- ना ताब्यात घेतले आहे, तर एकाचा शो’- ध सुरू आहे. हे प्रकरण सारिया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आहे.

प्रत्यक्षात हे प्रेमी यु’- ग’- ल जंगलात फिरत होते, त्याच दरम्यान 4 तरुणांच्या नजरा त्यांच्यावर प’- ड’- ल्या आणि त्यांनी ही घ’- ट’- ना घडवून आणली. मुलगी रात्रभर घरी पोहोचली नाही. सकाळी बे’- शु’- द्धा’ व’- स्थे’- त सं’- श’- यि’- ता सह सापडली. या क्षणी तिला सांगता येत नाही. मुलीच्या ज’- बा’- नी नुसार पुढील का’- र’- वा’- ई करण्यात येईल.

जांजगीर-चंपा जिल्ह्यातील डमरा पोलीस स्टेशन हद्दीत राहणारे हे प्रेमी युगल सोमवारी सकाळी कुधारगढी जंगलाच्या दिशेने फिरायला गेले होते. ते जंगलात फिरत असताना अचानक 4 तरुण तेथे पोहोचले. तरुणीला पाहताच त्याचा बे’- त बि’- घ’- ड’- ला आणि त्याने प्रियकराला झा’- डा’- ला बां’- धू’- न ठे’- व’- ले.

त्याचवेळी एक जण त्याच्या प्रेयसीला सोबत घेऊन जंगलात गेला. सायंकाळपर्यंत तरुण झा’- डा’- ला बां’- धू’- न होता. संध्याकाळनंतर कसा तरी त्याने स्वतःला बंधना तून मुक्त केले. बंधना तून मुक्त होताच तो थेट गावातील लोकांपर्यंत पोहोचतो. आणि कुटुंबीयांसह पोलिसांना याची माहिती दिली.

या प्रकरणाची माहिती मिळताच पोलीस स’- त’- र्क झाले आणि त्यांनी संशयितांचा शोध सुरू केला. रात्रभर मुलीचा शोध सुरू होता रात्रभर शोध घेऊनही पोलिसांना ना प्रेयसी सापडली ना सं’- श’- यि’- तां’- चा सुगावा लागला. मंगळवारी सकाळी पोलिसांना तिमरलगा गावाजवळ एक तरुणी आणि एक सं’- श’- यि’- त तरुण सापडला.

मुलगी बे’- शु’- द्ध होती, तिला काहीच बोलता येत नव्हते. पोलिसांनी संश’- यिता’- ला ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली. याठिकाणी मुलीचे अ’; प’- ह’- र’- ण करणारे 2 संशयित चंद्रपूरच्या दिशेने फिरत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. त्यावरून पोलिसांनी सं’- श’- यि’- तां’- ना ताब्यात घेतले. या प्रकरणातील सं’- श’- यि’- तां’- ची पोलीस चौकशी करत आहेत.

Team Marathi Tarka

Related articles